boek


Het boek Gezien van de Riet In 't leven vindtment al
vertelt van een leerproces in de periode van het
postmodernisme. De schilderkunst was dood
verklaard, schoonheid, figuratie en vakmanschap waren
taboe. Wat moest je als je goed kon tekenen, getroffen
werd door schoonheid en dat zo graag wilde uiten?
Er was zo'n prachtige dichtregel: ‘schoonheid heeft haar

gezicht verbrand'. Ja natuurlijk, al die oorlogen,
schoonheid past niet meer. Aan de andere kant: de
ellende begon al bij Adam en Eva en kijk eens hoeveel
schoonheid er sindsdien is geschapen. De liefde voor

schoonheid blijkt onuitroeibaar.
"In 't leven vindtment al" zeiden de Hollandse realistische
schilders uit de Gouden Eeuw. Verzinnen kan, maar hóeft
niet. Wel verwachtte men ‘inventie' in de kunst.
Karel van Mander legde dat ook wel uit als ‘een vond':
iets dat na lang en scherp kijken in de natuur is gevonden.

Het kunstboek bevat meer dan 150 afbeeldingen, waarvan 66 in kleur, en is zeer gevariëerd in techniek en thema.  Preview

Drie auteurs zijn ook beeldend kunstenaar en kunsthistoricus Leo van Heiningen volgde de Koninklijke Academie van Den Haag. Zij verstaan de kunst van het kijken. Dat geeft een extra dimensie aan de teksten.

Diederik Kraaijpoel
bracht in baanbrekende en geestige publicaties zeer vruchtbare kunstopvattingen. Als docent voerde hij vakbekwaamheid en kwaliteit in het vaandel. Zijn artikel Een gretig lerend talent geeft een indruk van hoe hij dat toepaste.

Leo van Heijningen
schrijft regelmatig over kunst. Bijzonder is dat hij met regelmatige exposities de tekening in zijn oude glorie herstelt. Zijn filosofische inslag blijkt uit zijn bijdrage Dwaaltocht, als hij vraagt: wat is schoonheid?

Rob Møhlmann
breekt in vele publicaties een lans voor het realisme en bood samen met Laura met Museum Mohlmann een platform voor het realisme. Hij ziet in Het is Gezien een relatie tussen leven en werk.

Gezien van de Riet
publiceerde jaren lang over kunst en In 't leven vindtment al schrijft ze over kunsttheorieën die in verwarring brengen, de rand van realisme.

Te koop bij Museum de Buitenplaats. Te bestellen in elke erkende boekhandel (ISBN 978-90-70655-66-2) of door overmaking van 20 euro inclusief verzendkosten, op bankrekening NL91 INGB 0004 9377 19 van Gezien van de Riet, Castricum, o.v.v. Boek.

Is realisme niet domweg kopïeren? Filmfragment vraaggesprek:


 

 

 

 

Boekpresentatie in Kunstzaal van Heijningen, november 2008. Van links naar rechts: Etalage, Jeroen Strengers interviewt Gezien van de Riet, bezoekers met Marijke Cosse (derde van links), Leo van Heijningen.
Tweede rij foto's: uitreiking van het boek aan Rob Geurten, Diederik Kraaijpoel, Marga Hoijtink, Yolanda Kraaijpoel.

Lezing
Gezien geeft lezingen over realisme. De vragen van het boek: Imitatio et Inventio, imitatie en verbeelding, wat vertelt de kunstgeschiedenis daarover? De werkelijkheid is er al, wat voegt realisme toe? Met veel lichtbeelden, ook over het hedendaags realisme.

Realisme kwesties
Bij de tentoonstelling van het werk van Drago Pecenica 'Drago vijftig jaar' in Museum Mohlmann (2012) sprak ze het openingswoord. Is detaillering gevaarlijk? Hoe krijgt Drago dat zacht stralende licht in zijn werk? Zie filmpje.