[:nl]

Gezien van de Riet

“Het lijkt wel weer de tijd van de impressionisten!” zo was te horen op ‘The Representational Art Conference’, TRAC2014, maart dit jaar in Californië. Ik nam deel aan dit hartverwarmende en verrijkende evenement, reeds het tweede, dat georganiseerd was door de California Lutheran University. Michael Pearce en Michael Lynn Adams waren de leidende figuren. Het ging over de betekenis van realistische kunst vandaag. Zo’n 350 deelnemers – kunstenaars, filosofen, docenten, kunsthistorici, publicisten, galeriehouders en verzamelaars – woonden lezingen, panels en demonstraties bij. Ze kwamen uit de VS en Europa. Het werd al de ‘belangrijkste beweging in de kunstwereld van vandaag’ genoemd.

TRAC2014

michael lynn adams en michael pearce

Michael Lynn Adams en Michael Pearce

Brandon Kralik

Brandon Kralik

Het moment
Brandon Kralik, schilder, schrijver (Huffington Post):
“We zijn nu op het punt gekomen dat er een grote groep goed getrainde jonge schilders is. Dit is het perfecte moment om te gaan discussiëren over inhoud, betekenis en filosofie. TRAC2014 is hét forum voor zulke discussies.”

Demonstraties
Jeremy Lipking was een van de kunstenaars die demonstraties gaven:

Jeremy Lipking fasen

Jeremy Lipking fasen

Nu kon je zien wat een afbeelding niet kan tonen:

palet

palet

hij mengde de ene na andere nuance aan op zijn palet, en al de toetsen naast elkaar sloten perfect op elkaar aan, als een ononderbroken melodie. Een ware meester!

Strategie
Ook strategie kwam aan bod bij monde van Peter Trippi, eindredacteur van het kunstblad The Fine Art Connoisseur. De vraag is: hoe verwerven we een plek op allerlei niveaus, denk aan musea, media of kunstgeschiedenis. Veel mensen weten immers nog te weinig van ons bestaan. Dan is samenwerking noodzakelijk, en, kunstenaars denk er om, praat dan even niet over het gebruik van foto’s, of losse versus gladde toets, want binnen 5 minuten vliegen jullie elkaar in de haren en wordt het nooit wat met de representatieve kunst! Denk aan het grotere publiek, die interesseert zich niet voor haarkloverijen. Verover het publiek!

Peter Trippi en Teresa Oaxaca

Toekomst
Nog een greep uit de vele thema’s: wat is de betekenis van realistische kunst, wat is kitsch? Roger Scruton – bekend van de BBC-film ‘Why Beauty Matters’ – en Odd Nerdrum hielden een samenspraak. Ze ontvingen een staande ovatie en met groot enthousiasme nam iedereen afscheid, want, er werd een TRAC2015 in het vooruitzicht!

odd nerdrum, roger scruton

Odd Nerdrum en Roger Scruton

Reacties
“I felt a sense of community that I have never experienced as a painter.”
“I am reminded that I am a part of a bigger movement with important work to do.”
“TRAC was very stimulating I loved the social part of it. That said if you had asked different people in attendance “Who is your model of a great representational artist?” things start to fall apart. I would say David Park, Kara Ross would say Bouguereau and Brandon Kralik would say Odd Nerdrum. There are some real differences underneath the excitement.”
“There are many, many of us, I’d venture to say a vast majority of TRACkers 14 who felt a total sense of community on the level never experienced before. A community of purpose. A community of vision. A community of worldview. A community of philosophy in ART and in life. A community of intent. A community of what we stand for and of what we can’t stand. All of which has very little to do with any particular ‘look’ (that be much too reductionist).”

Gezien van de Riet

Links
TRAC2014: www.trac2014.org
TRAC2015: www.trac2015.org
Video: Introduction to TRAC2014

Lezing ‘Imitatio et Inventio’
TRAC2015 vindt plaats van 1 t/m 4 november in Californië. Ik ga een lezing geven over natuurgetrouw realisme, ‘Imitatio et Inventio’. Meer daarover in komende blogs.

FAConnoisseur Gezienvanderiet

Fine Art Connoisseur with White Abeles

Finalist
Mijn ‘Witte Abelen in de Duinen’ werd een van de finalisten in de competitie 2015 van het Art Renewal Centre (ARC) in Californië en is in augustus gepubliceerd in Fine Art Connoisseur.
ARC is een museum voor figuratieve kunst en bevordert deze heel actief, evenals Fine Art Connoisseur.

[:en]

Gezien van de Riet

“It seems like we’re back in the time of Impresssionists!” – a comment to be heard at The Representational Art Conference 2014, in March this year in Ventura, California. I participated in this heart warming and enriching event, the second of this kind, organized by the California Lutheran University. Michael Pearce and Michael Lynn Adams were the leading organizers. The theme was the significance of realist art today. Almost 350 participants –artists, philosophers, art teachers, art historians, publicists, gallery owners, and art collectors – participated in lectures, panel discussions and art demonstrations. They came from the US and Europe. It was already characterized as “the most important movement in the art world of today”.

TRAC2014

TRAC2014

michael lynn adams en michael pearce

Michael Lynn Adams en Michael Pearce

Kralik_TRAC-200

Brandon Kralik

The moment
Brandon Kralik, painter, writer (Huffington Post):
“We are only now getting a large body of well-trained painters who are young. This is the perfect time to start discussing content, meaning, and philosophy. TRAC2014 is precisely the forum for such discussions.”

Demonstrations
Jeremy Lipkin was one of the artists giving a demonstration:

Jeremy Lipking fasen

Jeremy Lipking fasen

Here you could see what a photo doesn’t show:

palet

palet

he mixed one colour nuance after the other on his palette, and all of these colour touches next to each other joined perfectly, like an ininterrupted melody. A true master!

Strategy
Peter Trippy, editor of ‘The Fine Art Connoisseur’, discussed strategy. The question is: how do we gain a space on different levels, like museums, the media, or art history. For too few people know of our existence. So co-operation is necessary. And, fellow artists: for the moment please stop talking about using photos, about loose or precise painting etc., because within five minutes you will be at each other’s throats and we won’t get anywhere with representational art! Think of the wider audience, that is not interested in splitting hairs over these matters. Conquer the audience!

peter trippi en teresa oaxaca

Peter Trippi and Teresa Oaxaca

Future
A sample of the many discussion topics: What is the meaning of realist art?, What is kitsch?
Roger Scruton –known from the BBC documentary ‘Why Beauty Matters’– and Odd Nerdrum had a dialogue that earned them a standing ovation.
Everybody said goodbuy with great enthousiasm, because a TRAC2015 was already foreseen!

odd nerdrum, roger scruton

Odd Nerdrum and Roger Scruton

Reactions
“I felt a sense of community that I have never experienced as a painter.”
“I am reminded that I am a part of a bigger movement with important work to do.”
“TRAC was very stimulating I loved the social part of it. That said if you had asked different people in attendance “Who is your model of a great representational artist?” things start to fall apart. I would say David Park, Kara Ross would say Bouguereau and Brandon Kralik would say Odd Nerdrum. There are some real differences underneath the excitement.”
“There are many, many of us, I’d venture to say a vast majority of TRACkers 14 who felt a total sense of community on the level never experienced before. A community of purpose. A community of vision. A community of worldview. A community of philosophy in ART and in life. A community of intent. A community of what we stand for and of what we can’t stand. All of which has very little to do with any particular ‘look’ (that be much too reductionist).”

Translated from Dutch by Jeroen Strengers

Links
TRAC2014: www.trac2014.org
TRAC2015: www.trac2015.org
Video: Introduction to TRAC2014

Lecture ‘Imitatio et Inventio’
TRAC2015 is held from 1 till 5 november in California and I will give a lecture about true to nature realism.

Finalist

Fine Art Connoisseur with White Abeles

Fine Art Connoisseur with White Abeles

My ‘White Abeles in the Dunes’ was finalist in the Art Renewal Centre’s (ARC) competition 2015 and is now published in Fine Art Connoisseur!
ARC is a museum for representational art and actively promotes it. So does Fine Art Connoisseur.

[:]

Pin It on Pinterest

Share This