[:nl]TRAC2018, The Representational Art Conference in Holland
Gezien van de Riet. Met een artikel van Lorena Kloosterboer

TRAC2018, The Representational Art Conference, was voor het eerst in Europa, en wel in het land van Rembrandt.
De conferentie ging gepaard met de expositie ‘Classical Art’, Zaailand, Frisian Gallery, Leeuwarden, 1 mei tot 24 juni. Mijn ‘Duinen in de sneeuw’ hangt er ook.

Dunes-snow-alkyd-oil-panel

Dunes with snow, alkyd and oil on panel, 150x100cm. Gezien van de Riet

Enkele indrukken van TRAC2018:

Classical-Art-Exhibition-trac2018-Max-Ginsburg-Allessanra-Marrucchi

Classical Art Exhibition, Gezien van de Riet, Ernst van de Wetering. Max Ginsburg lecturing. Allessandra Marrucchi, selected in Classical Art Competition

realist-Helmantel-demo-interpreter-Jeroen-Strengers. Henk Helmantel's demo

trac-movement-tempera-course

Joke Frima, Lorena Kloosterboer, Gezien van de Riet, Gerard Huysman. After Esther Leuvenink’s tempera lesson.

TRAC2018-Wagner-lecture-David-Molesky-lecture

Corinna Wagner’s lecture. David Molesky’s lecture

Ernst van de Wetering en ik gaven samen een lezing. Ernst van de Wetering over het kunnen beoordelen van de kwaliteit van een kunstwerk, waarbij hij schilderijen van Rembrandt zelf en van zijn leerlingen vergelijkt.
In de eerst volgende blog komt mijn lezing ‘Imitatio et Inventio’ aan bod.

Nu een verslag van TRAC2018,  A movement is sweeping the art world, geschreven door Lorena Kloosterboer voor Poets and Artists: https://www.poetsandartists.com/magazine/2018/5/11/kloosterboer-on-trac-2018
Jeroen Strengers vertaalde het in het Nederlands en Spaans, te lezen op deze blog.

Een beweging trekt door de kunstwereld
Lorena Kloosterboer

The Representational Art Conference 2018 –de Realistische Kunstconferentie 2018, kortweg TRAC2018– werd gehouden van 1 tot 4 mei in Leeuwarden. Het motto van TRAC: ‘A movement is sweeping the art world’ (‘Een beweging trekt over de kunstwereld’) begroet de dialoog van opwindende ideeën en nieuwe ontwikkelingen in de realistische kunst van de 21e eeuw. De overkoepelende term ‘representational art’ wordt door TRAC gedefinieerd als een grote verscheidenheid van op vaardigheden gebaseerd werk in een breed scala van technieken gegrondvest op herkenbare weergaven van de werkelijkheid, die –hoewel dood en irrelevant verklaard door de ‘kunstpolitie’– overduidelijk een langzame maar zekere wedergeboorte beleven. TRAC is één van de bewegingen en instituties die zich momenteel bezighouden met het gebrek aan kritische waardering met betrekking tot realistische kunst en die de kwaliteit, het belang en de academische standaarden ervan willen bevorderen door niet-doctrinaire bijeenkomsten.

Michael-Pearce-lecture-The-Representational-Art-Conference

Michael Pearce giving his lecture

Kunstenaars, wetenschappers, schrijvers, docenten,  historici, filosofen, kunstcritici, beroepsmensen van musea en galeries en kunstverzamelaars kwamen van over de hele wereld bijeen om paneldiscussies, toespraken, paper presentaties, tentoonstellingen en demonstraties bij te wonen. Er werd in het bijzonder aandacht geschonken aan de uitwisseling van ideeën met betrekking tot de beoordeling van artistieke kwaliteit, met een speciale focus op de waarde en het bereik van op vaardigheden gebaseerd kunstonderwijs. Kunstopleidingen van over de hele wereld waren uitgenodigd met als doel om ze samen te brengen in een internationaal verbond. Eén van de vele interessante onderwerpen van TRAC was de rol van de realistische kunstenaar in de 21e eeuw en hoe op vaardigheden gebaseerde kunst verder moet om relevant te zijn in dit nieuwe tijdvak.

De meeste activiteiten vonden plaats in de conferentieruimten van het WTC Leeuwarden en overlapten elkaar vaak in de tijd, zodat de deelnemers moesten kiezen welke onderwerpen hen het meest aanspraken – bij verschillende gelegenheden voelde ik me in tweestrijd staan over welke activiteit ik zou bijwonen en wenste ik dat ik op twee plaatsen tegelijk kon zijn. De agenda bood een schat aan fascinerende onderwerpen gepresenteerd door prominente sprekers, filosofen van naam en wereldberoemde kunstenaars – het is een zeldzaamheid om zoveel uitzonderlijk erudiete mensen in één locatie bijeen te zien en het voelde als een geschenk om ze te kunnen ontmoeten en spreken.

Gelukkig werkte het Nederlandse weer voor de verandering een keer mee, want niet alle activiteiten vonden binnen plaats. Er waren ook uitjes, zoals een tochtje door de grachten van Leeuwarden met bootjes die ons voerden naar de opening van de Classical Art Exhibition in de Frisian Gallery Zaailand, ingeleid door Peter Trippi, vlakbij het Fries Museum waar een tentoonstelling van M.C. Escher wordt gehouden. Op de laatste dag hebben we nog drie musea bezocht, waarover later meer.

TRAC-en-barcazas

First of many barges taking attendees to the Classical Art Exhibition – photo © Corinna Wagner

Als gevolg van deze bezielende ervaring voelde ik me geïnspireerd om erover te schrijven – om het in zekere zin opnieuw te beleven. Het punt is dat ik binnen deze beperkte ruimte onmogelijk recht kan doen om deze vier schitterende dagen adequaat te beschrijven, dus ik leg me erbij neer om een beknopt verslag te schrijven in de hoop dat het lezers inspireert om de volgende TRAC bij te wonen. Bijzondere dank gaat uit naar Annelies Meester voor haar harde werk en vriendelijke gastvrijheid gedurende de conferentie. Ik vraag excuus aan degenen die ik niet bij naam noem, maar die aan deze conferentie hebben bijgedragen met hard werken, intelligente inzichten, krachtige dialogen, prachtige kunst en warme kameraadschap.

Vanaf het moment van mijn aankomst hing er een tastbare opwinding in de de lucht, waarschijnlijk deels vanwege het feit dat deze conferentie een veilige haven was voor realistische kunstenaars die zich volledig konden richten op belangrijke zaken in plaats van steeds hun stilistische keuzes te moeten verdedigen. TRAC2018 schiep een gevoel van gemeenschap, identificatie en betrokkenheid, wat niet alleen emotioneel belangrijk is maar ook in hoge mate stimulerend voor realistische kunstenaars zoals ik, die de meeste tijd achter gesloten deuren werken.

trac2018-art-movement

Tom Hageman, Michael Pearce, and Peter Trippi in front of Joke Frima’s painting – photo © Xandra Donders

Zoals te verwachten met groepsdynamica waren er aanvaringen van ego’s en, belangrijker nog, botsingen van verschillende ideeën die leidden tot intense debatten die de participatie zo stimulerend en tot nadenken stemmend maakte. Het is duidelijk dat er geen reden zou zijn om bijeen te komen als iedereen het bij voorbaat overal over eens was. Meestal was er overvloedige openheid en de wil om elkaar te begrijpen en nieuwe ideeën in de praktijk te brengen. Dit is waar TRAC voor mij over gaat. Maar je hoeft me niet op mijn woord te geloven – ik zal anderen laten spreken over hun TRAC2018 ervaring.

 

trac2018-virgil-elliot-and-joseph-bravo-trac2018

Virgil Elliot and Joseph Bravo, with Michael Pearce and Odd Nerdrum in the background

Michael Pearce, medeoprichter van TRAC en gepassioneerde drijvende kracht achter deze beweging zei me: “TRAC is fantastisch – dit is waar je andere mensen kunt vinden die begrijpen waarom je zo opgewonden bent over het overbrengen van verf en klei in mooie vormen. Het is een gemeenschap. Het is uitdagend, opwindend, en geweldig. Ik houd ervan om nieuwe mensen te ontmoeten die nieuwe ideeën in het gesprek brengen over hoe realistische kunst de 21e-eeuwse kunst aan het veranderen is.” Pearce is vooral blij met de resultaten van de bijeenkomst van dit jaar: “Er was een echte kracht in de conferentie – een magisch gevoel van transformatie. We zijn een nieuwe richting ingegaan. Er is een nieuw gevoel van ontluikende vrijheid in onze kunstproductie.”

Michael-Pearce-TRAC2018-The-Representational-Art-Conference

Michael Pearce – photo © Corinna Wagner

Corinna Wagner, Associate Professor in Literatuur en Visuele Cultuur aan de Universiteit van Exeter, en ook fotograaf, gaf een fascinerende keynote lezing getiteld ‘Het Anatomische Oog: Realisme en het Lichaam in de Visuele Cultuur’ begeleid door een betoverende diapresentatie. Wagner beschreef haar ervaring enthousiast: “Ik heb heel veel conferenties en symposia en bijeenkomsten bezocht en ik heb nooit zo’n gevoel van gemeenschap en collegialiteit meegemaakt als op TRAC2018. Het mooie is dat iedereen een liefde voor realistische kunst deelt, maar er is veel debat en een gezond verschil van mening over alles, zelfs over wat het precies is. We hebben gedebatteerd over de verschillen tussen figuratieve kunst en moderne (en/of postmoderne) kunst, en de achterliggende filosofieën. We waren het ook oneens over de geschiedenissen en de nieuwe richtingen van het realisme. Maar die debatten waren geweldig opwindend en levendig en ook vol gelach en onderhandeling.”

trac2018-Tom-Hageman-Odd-Nerdrum

Tom Hageman and Odd Nerdrum – photo © Xandra Donders

De vermaarde filosoof Stephen Hicks gaf een keynote lezing waarin hij het had over de negatieve taal van postmoderne schrijvers. Over zijn ervaring op TRAC zei hij: “Ik vond vooral mijn interacties de moeite waard met filosofische kunstenaars als Odd Nerdrum en Michael Pearce en de anderen die meededen in geïmproviseerde ronde tafel-discussies – en natuurlijk het vriendschappelijke geredetwist met een drankje erbij ’s avonds.”

De kunstenaar Virgil Elliott zei: “Ik was heel blij om deel uit te maken van TRAC2018 en dat twee van mijn schilderijen toegelaten werden tot de tentoonstelling daar en later in de Frisian Gallery. Mijn verhaal over Vermeer was goed bezocht en kennelijk goed ontvangen, ondanks het feit dat ik toen nog last had van jet lag. Ik heb nu veel nieuwe vrienden in Nederlanden en elders als gevolg van mijn deelname aan deze heel goed geplande bijeenkomst. Ik neem mijn hoed af voor de organisatoren, Tom Hageman, Peter Trippi, Annelies Meester, Michael Pearce, en voor de California Lutheran University voor de financiering. Bedankt allemaal voor een geweldige ervaring!”

Elvira Dik during her presentation - photo

Elvira Dik during her presentation – photo © Xandra Donders

Kunstenares Erica Hyatt zei: “Het is mij opgevallen hoe bepaalde bijdragen me er echt te brachten om veel meer na te denken over onze verantwoordelijkheid als realistische kunstenaars in een bredere culturele en maatschappelijke context. Ik was verrast over het academische niveau van de conferentie en ik vond de vermenging van wetenschappers en kunstenaars van over de hele wereld een soort broedplaats voor inspiratie en leren. Deze paar dagen samen met kunstenaars en academici van over de hele wereld hebben gewerkt als een katalysator; ze hebben me blootgesteld aan nieuwe ideeën die me aan het denken gezet hebben over mijn eigen kunst in een veel bredere maatschappelijke context. En niet te vergeten: ik had een absoluut plezier, door hernieuwd contact met oude vrienden, door mensen met wie ik gecorrespondeerd had in levende lijve te ontmoeten, en door nieuwe vriendschappen te sluiten. Ik ben oude opvattingen kwijtgeraakt, heb het respect voor één van mijn oude helden verloren, maar ik heb er echtere en substantiëlere vervangingen voor gevonden.”

Curator en Fine Art Consultant Joseph Bravo heeft als levensdoel om de intrinsieke waarde en verlichtende kracht van de schone kunsten te delen. Na een laat nachtje met een stimulerende en verhelderende conversatie over wereldpolitiek en de zin van het leven als kunstenaar zei hij me: “TRAC biedt altijd kansen voor kunstenaars om ideeën uit te wisselen, nieuwe technieken of praktische aanpakken te leren en om nieuwe vriendschappen voor het leven te sluiten. Deze conferentie in Leeuwarden was geen uitzondering. Net als altijd heb ik sommige buitengewoon getalenteerde en briljante mensen ontmoet, belangrijke professionele contacten gelegd en een paar opwindende projecten geïnitieerd die de komende jaren tot bloei zullen komen. TRAC biedt haar deelnemers het vertrouwen en de kameraadschap om de doelen van hun artistieke loopbaan te realiseren en hun creatieve potentieel te bereiken.”

TRAC2018-The-Representational-Art-Conference-Virgil-Elliott

Virgil Elliott next to his painting – photo © Xandra Donders

Elina Cerla, een jonge kunstenares die filosofie en culturele theorie heeft gestudeerd en die indruk maakte met haar duidelijk geformuleerde standpunten, hield een exposé over de constructie van figuratieve taal via vorm, inhoud en proces. Zij beschreef haar ervaring als: “De week van TRAC is zo’n psitieve, bevestigende en verrijkende ervaring geweest. Ik heb het gevoel dat ik in een ruimte was voor ideeën over schilderen waar mijn passies als schilderes en onderzoekster plotseling op hun plaats vielen–ik voelde me thuis. Ik ben geen representationele schilderes in de enge betekenis die vaak geassocieerd wordt met het realisme, dus ik val nog al eens tussen wal en schip. Maar bij TRAC voelde ik dat iedereen daar kritisch geëngageerd was met hetzij hun eigen werk, hetzij met de ideeën die ten grondlag liggen aan het schilderen, en vaak met beide. Het was fantastisch om omgeven te worden door zo’n grote groep gepassioneerde en uiterst kundige schilders. Het is helemaal geen kliek, maar een gemeenschap, die open staat voor het ter dissussie stellen van grenzen en voor een constante herdefiniëring. Voor mij is dit de kern van het schilderen als manifestatie van het menselijk bestaan. Ik kwam thuis met zo’n hernieuwd gevoel van energie en zin om weer naar mijn penselen te grijpen, maar nooit ver van de aantrekkingskracht van boeken. Het was geweldig om mijn paper te kunnen presenteren binnen deze context en ik hoop dat mijn manier om het schilderen te benaderen misschien wat nieuwe discussie losmaakt die in de toekomst verdergaat.”

The-Representational-Art-Conference-Conor-Walton-demonstration

Conor Walton portraying Joseph Bravo – photo credit © Xandra Donders

Kunstenaar Conor Walton, wiens schilderij The Key onlangs de eerste prijs won op de prestigieuze ModPortrait Competition in Spanje, en dat wordt opgenomen in de permanente collectie van het Europees Museum van Moderne Kunst MEAM in Barcelona, gaf een live demonstratie door het schilderen van een portret van Joseph Bravo in twee sessies. NA afloop vertelde Walton me: “Er is een uniek gesprek gaande op TRAC over de aard en toekomst van de hedendaagse figuratieve kunst. Geleid door de genereuze geest van haar oprichter, Michael Pearce, staat het geweldig open voor verschillende gezichtspunten: alle stemmen zijn welkom en iedereen wordt gehoord. En er is zoveel passie! In het gezelschap zijn van mensen die zoveel geven om wat zij doen schept een aanstekelijk enthousiasme. Ik denk dat iedereen gestimuleerd en versterkt weggaat, met vriendschappen voor het leven.”

Peter-Trippi-TRAC2018-The-Representational-Art-Conference

Peter Trippi – photo credit © Xandra Donders

Peter Trippi, hoofdredacteur van Fine Art Connoisseur, dynamisch deelnemer aan gesprekken en paneldiscussies en een energiebron vol ideeën voor toekomstige projecten, zei me: “Hoe handig Facebook en andere sociale media ook kunnen zijn, het haalt het niet bij een echte bijeenkomst, onder één dak, om een groep collega’s een echt gevoel van verbondenheid te geven. Ik ben uit Leeuwarden gekomen met het gevoel gestimuleerd te zijn en verbonden met gelijkgestemde geesten die ik al jaren ken en ook die ik pas ontmoet heb, net als bij de twee vorige edities van TRAC. Ik kijk nu al uit naar de volgende ronde!”

Rainy-Day-Lotus-Joke-Frima

Rainy Day Lotus by Joke Frima

Kunstenares Joke Frima, die de derde prijs won met haar prachtige schilderij Rainy Day Lotus op de TRAC tentoonstelling, gaf een hartstochtelijke lezing over het leven en de onderwijsmethoden van Nerina Simi, bij wie zij gestudeerd heeft in Florence. Zij zei: “TRAC2018 was een overweldigende ervaring. Een enorm aantal lezingen en inzichten werden op ons losgelaten; over politieke invloeden op de kunst, Dewey, Roosevelt, Hitler en Stalin. Verrassend was dat Nixon één van de grootste promotoren van moderne kunst is geweest, door enorme sommen geld in het modernisme te pompen. Kant en Hegel werden herhaaldelijk genoemd. Discussies over waarheid in schoonheid, het gebrek aan theorie voor het realisme, Duchamp’s conceptuele kunst, kunstmatige intelligentie, de zogenaamde krokodillenvijver gecreëerd door de kunstpolitie… Het was duizelingwekkend en zeer inspirerend. Ik keer nu blij terug naar de stilte van mijn studio.”

Zowel Frima als ik waren onder de indruk van de eloquente uiteenzetting van Mandy Theis Hallenius over haar proactieve inspanningen om ‘skill-based’ (op vaardigheden gebaseerde) kunstopleidingen voor nieuwe generaties te ondersteunen en te verspreiden, en van het sterke betoog van Jennifer Sendall over hoe de zaak van de realistische kunst te versterken als instrument voor de opbouw van een meer creatieve, ecologische en wederzijds voordelige samenleving.

Panel-TRAC2018-The-Representational-Art-Conference

Panel discussion with Michael Pearce, Jorge Egea, Peter Trippi, Virgil Elliott y José Manuel Infiesta – photo © Lorena Kloosterboer

José Manuel Infiesta, directeur van het Europees Museum van Moderne Kunst MEAM in Barcelona, nam deel aan een interessante paneldiscussie samen met Michael Pearce, Jorge Egea, Peter Trippi en Virgil Elliott. Ze spraken over de beoordeling van kunst, waarden en kwaliteitscriteria, kunstkritiek, kunstbevordering, en manieren om het respect van het publiek voor op vaardigheden gebaseerde kunst te herstellen. Infiesta is een invloedrijk pleitbezorger voor figuratieve kunstenaars; zijn museum onderscheidt zich van alle andere door uitsluitend figuratief werk te verzamelen van levende realistische kunstenaars.

Over de conferentie zei hij: “TRAC probeert op een bepaalde manier een theoretische achtergrond of meer intellectuele samenhang te geven aan de groeiende trend in de huidige kunstwereld om de traditie te herwinnen, om de verwoestingen ongedaan te maken gegenereerd door de abstractie van de 20e eeuw, om een figuratief model voor artistieke expressie te hervinden. Zo hebben we, naast verschillende workshops door gevestigde kunstenaars zoals Conor Walton, uitermate interessante lezingen bijgewoond door schilders als Odd Nerdrum. We hebben ook gedebatteerd over de richting van de 21e -eeuwse figuratieve kunst. Het was zonder twijfel een opwindende gelegenheid om gezichtspunten te vergelijken, nieuwe ideeën op te doen en na te denken over toekomstige wegen.” Infiesta voegde eraan toe: “En tot slot is het nodig om het uiterst interessante contrast op te merken in gezichtspunten en gevoeligheden tussen Amerikanen en Europeanen – twee continenten met vergelijkbare niveaus van onderwijs en cultuur maar met voldoende gedifferentieerde artistieke tradities om volledig unieke sensitiviteiten te genereren, die op hun beurt leiden tot zeer verschillende perspectieven op de toekomst van de hedendaagse kunst.”

Jorge-Egea-on-MEAM-TRAC2018

Jorge Egea – photo © Lorena Kloosterboer

Jorge Egea, beeldhouwer en onderzoeker, presenteerde een paper over het Europees Museum van Moderne Kunst MEAM. Na deelgenomen te hebben aan TRAC2015 in Ventura (Californië), kent hij het belang van het oog in oog ontmoeten en de uitwisseling van ideeën met medekunstenaars, voorbij de sociale media. Hij stelde: “De beweging begonnen door Michael Pearce en het samenkomen van kunstenaars, academici, curatoren en kunstcritici heeft een leegte opgevuld voor de hedendaagse figuratieve kunst. TRAC is een ruimte waar wij kunnen reflecteren en nieuwe theorieën creëren gebaseerd op het werk van 21e -eeuwse realistische kunstenaars. Hier theoretiseren wij over het maken van figuratieve kunst en formuleren wij filosofisch-esthetische ideeën die de betekenis van de representatie ondersteunen. Dit stelt ons in staat om verschillende perspectieven of benaderingen te zien van een verschijnsel gemeenschappelijk voor alle deelnemers.”

Hij voegde daar enthousiast aan toe: “Als het eerste succes van TRAC het aankaarten is van het brede veld van de realistische kunst, dan is het tweede succes de grote verbinding die gelegd is tussen de deelnemers via sociale netwerken, waardoor een gemeenschap is gecreëerd. Mijn ervaring op TRAC2018 is heel positief geweest, want het heeft me in staat gesteld de persoonlijke banden te versterken met sommige mensen die ik drie jaar geleden heb ontmoet en om nieuwe mensen te ontmoeten die op hetzelfde terrein werken hier in Europa. Het belang ligt in de tastbare kennis waardoor nieuwe projecten, nieuwe samenwerkingen en nieuwe ideeën kunnen opkomen voor toekomstige edities van TRAC.”

Tom-Hageman-and-Max-Ginsburg

Tom Hageman and Max Ginsburg – photo © Xandra Donders

Ik wil een spotlight richten op kunstenares Gezien van de Riet, die zo aardig was om mij uit te nodigen om TRAC2018 bij te wonen: haar opgewekte glimlach en snelle geest brengen licht in elke kamer. Na twee eerdere TRAC-bijeenkomsten te hebben bijgewoond, en het belang inziend van een een internationale beweging die de hedendaagse klassieke kunst versterkt en verrijkt, legde Van de Riet het idee om deze conferentie in Europa te houden voor aan Tom Hageman, kunstenaar en oprichter van de Klassieke Academie in Groningen. Zij waren de krachten achter het brengen van TRAC naar Leeuwarden, de Europese Culturele Hoofdstad van 2018.

Hageman’s passie ligt in de wereldwijde herleving van klassiek, figuratief, op vaardigheden gebaseerd kunstonderwijs. Hij stelt: “Het einddoel is de vorming van een International League of Fine Art Schools (ILFAS; Internationale Bond van Kunstopleidingen), dat begint als een digitaal platform om op vaardigheden gebaseerde kunstopleidingen te promoten via summer schools, master classes en post graduate opleidingen. We zullen nauw samenwerken met het Amerikaanse Da Vinci Initiative, dat succesvol opereert op middelbare scholen overal in de Verenigde Staten.”

Gezien van de Riet hield een keynote lezing samen met kunstenaar, auteur en ’s werelds eerste Rembrandt-autoriteit Ernst van de Wetering. In hun presentatie bestreed Van de Riet met passie de nog steeds voortlevende notie dat naturalistisch realisme niets anders is dan fantasieloze nabootsing, waarna Van de Wetering deze stelling onderbouwde door Rembrandt te presenteren als een rationele kunstenaar die duidelijke keuzes maakte met betrekking tot zijn schildermethodes, stijl, en gebruik van licht en schaduw.

GezienvdRiet-TRAC2018-The-Representational-Art-Conference

Gezien van de Riet

Op de vraag naar haar TRAC2018 ervaring, antwoordde Van de Riet: “Er wordt wereldwijd voortreffelijke realistische kunst gecreëerd, maar die krijgt in het algemeen niet de aandacht en het respect van de media en de kunstinstellingen – dat moet veranderen. Als één van de internationale platforms voor kunstenaars en kunstliefhebbers is TRAC ervoor om verandering te brengen. Het is een platform waar we gedachten en ideeën uitwisselen over bijvoorbeeld hoe ons te verbinden met jongere generaties, het nut van het bekritiseren van het kunst establishment, het versterken en bevorderen van realistische kunst, en het vinden van een balans in al deze belangrijke zaken.”

Ze vervolgt enthousiast: “TRAC is een inspirerend platform waar topkunstenaars demonstraties geven, waar samenwerking ontstaat, ervaringen uitgewisseld worden en vriendschappen gevestigd worden. En dat alles met een hartverwarmend enthousiasme. Elke TRAC heeft een sneeuwbaleffect. Soms is er maar één persoon nodig om een nieuw idee om te vormen tot concrete actie om de bal te laten rollen. Ik ben zo blij en trots dat TRAC dit jaar in Nederland gehouden is! TRAC – voor het eerst in Europa!”

Exhibition-banner-at-the-Drents-Museum

Exhibition banner at the Drents Museum – photo © Lorena Kloosterboer

We begonnen de slotdag van TRAC met een boeiende keynote lezing door Joseph Bravo, die leidde tot een actieve en gepassioneerde groepsdiscussie dankzij zijn talent om anderen bij het gesprek te betrekken. Jammer genoeg moest de discussie na een uur stoppen omdat we de bus moesten halen voor een tour langs drie museumtentoonstellingen. We bezochten de tentoonstelling Noordelijke Romantiek in het Groninger Museum, en gingen toen naar de American Dream –een heerlijk overzicht van Amerikaans realisme en fotorealisme waarvoor  Peter Trippi adviseur van de curatoren was– gezamenlijk georganiseerd door het Drents Museum in Assen en de Kunsthalle Emden in Duitsland.

trac2018–friendships

Evening socials – from left to right: Wendy Child, Jorge Egea, Patty Chehade, José Manuel Infiesta, Lorena Kloosterboer, Jennifer Sendall, Corinna Wagner, Michael Pearce, and Lori A. Escalera – photo © L.A. Escalera

Die avond werd TRAC2018 beëindigd met een slotdiner gesponsord door de Gemeente Leeuwarden in het WTC Hotel, waar de tafels bezet werden door geanimeerde deelnemers die hun gedachten en indrukken van vier schitterende dagen deelden, omhelzingen en adressen uitwisselden en beloofden contact te houden. Het diner werd kort onderbroken door twee minuten stilte die elk jaar op 4 mei gehouden wordt ter herdenking van de Nederlandse oorlogsslachtoffers.

TRAC in een notendop

Er zijn echte vriendschappen gesmeed, projecten gepland, ideeën uitgewisseld, geesten gevoed, hersenen gekraakt, geestelijke en creatieve accu’s opgeladen – het was een waarlijk zinvolle, stimulerende en inspirerende ervaring. Ik raad alle kunstenaars sterk aan om mee te doen aan de volgende TRAC – waar en wanneer die ook mag plaatsvinden. Zie je daar!

Find TRAC2018 on Facebook
Please contact me if I used your photograph without crediting you.

Door Lorena Kloosterboer, realist artist & author © Antwerp, May 2018

Vertaling van Engels naar Nederlands door Jeroen Strengers

 [:en]TRAC2018, The Representational Art Conference in Holland
Gezien van de Riet. With an article by Lorena Kloosterboer

TRAC2018, The Representational Art Conference, was in The Netherlands, for the first time in Europe!
Part of the event is the Classical Art exhibition, Zaailand, Frisian Gallery, Leeuwarden, may 1 – june 24. My ‘Dunes in the snow’ is there too.

Dunes-snow-alkyd-oil-panel

Dunes with snow, alkyd and oil on panel, 150x100cm. Gezien van de Riet

Some impressions of TRAC2018:

Classical-Art-TRAC2018,The Representational Art Conference

Classical Art Exhibition, Gezien van de Riet, Ernst van de Wetering. Max Ginsburg lecturing. Allessandra Marrucchi, selected in Classical Art Competition

TRAC2018,The Representational Art Conference-Helmantel-demo-interpreter-Jeroen-Strengers. Henk Helmantel's demo

Henk Helmantel’s demo with interpreter Jeroen Strengers.

TRAC2018,The Representational Art Conference 2

Joke Frima, Lorena Kloosterboer, Gezien van de Riet, Gerard Huysman. After Esther Leuvenink’s tempera lesson.

TRAC2018,The Representational Art Conference Wagner-lecture-David-Molesky-lecture

Corinna Wagner’s lecture. David Molesky’s lecture

Ernst van de Wetering and myself presented joint lectures. Ernst van de Wetering on judging the quality of an artwork, comparing paintings with the same theme by Rembrandt and by his pupils.
The next Blog is about my lecture ‘Imitation and Imagination’.

Now a review on TRAC2018 by Lorena Kloosterboer for Poets and Artists: click on the link: https://www.poetsandartists.com/magazine/2018/5/11/kloosterboer-on-trac-2018
Her article, A movement is sweeping the art world, is translated into Dutch and Spanish by Jeroen Strengers on this blog.[:es]TRAC2018, The Representational Art Conference en Holanda
Gezien van de Riet. Con un artículo de Lorena Kloosterboer

TRAC2018,  The Representational Art Conference, un movimiento de arte, se celebró en Holanda, y fue por primera vez en Europa!
Parte del evento era la exposición ‘Classical Art’, Zaailand, Frisian Gallery, Leeuwarden, del 1o de mayo al 24 de junio. Mi cuadro ‘Dunas en la nieve’ está ahí también.

Dunes-snow-alkyd-oil-panel

Dunes with snow, alkyd and oil on panel, 150x100cm. Gezien van de Riet

Algunas impresiones de TRAC2018

Classical-Art-TRAC2018,The Representational Art Conference

Classical Art Exhibition, Gezien van de Riet, Ernst van de Wetering. Max Ginsburg lecturing. Allessandra Marrucchi, selected in Classical Art Competition

TRAC2018,The Representational Art Conference-Helmantel-demo-interpreter-Jeroen-Strengers. Henk Helmantel's demo

Henk Helmantel’s demo with interpreter Jeroen Strengers.

TRAC2018,The Representational Art Conference 2

Joke Frima, Lorena Kloosterboer, Gezien van de Riet, Gerard Huysman. After Esther Leuvenink’s tempera lesson.

TRAC2018,The Representational Art Conference Wagner-lecture-David-Molesky-lecture

Corinna Wagner’s lecture. David Molesky’s lecture

Ernst van de Wetering y yo presentamos una conferencia conjunta. Ernst van de Wetering habló sobre la cuestión de cómo juzgar la calidad de obras de arte, comparando pinturas de Rembrandt con otras de sus alumnos sobre el mismo tema.
Mi próximo Blog tratará de mi conferencia ‘Imitación e Imaginación’

Lo que sigue es un relato de TRAC2018,  A movement is sweeping the art world, por Lorena Kloosterboer para Poets and Artists: https://www.poetsandartists.com/magazine/2018/5/11/kloosterboer-on-trac-2018
En este blog se puede leer lo, traducido por Jeroen Strengers en holandés y en español.

Kloosterboer on TRAC2018 https://www.poetsandartists.com/magazine/2018/5/11/kloosterboer-on-trac-2018

Un movimiento está arrollando el mundo del arte
Lorena Kloosterboer

The Representational Art Conference 2018 –TRAC 2018; la Conferencia del Arte Representacional 2018– se celebró del 1o al 4 de mayo en la ciudad de Leeuwarden, en los Países Bajos. El lema de TRAC ‘Un movimiento está arrollando el mundo del arte’ da la bienvenida al diálogo de ideas excitantes y nuevos desarrollos en el arte realista del siglo 21. El término general ‘representational art’ (arte representacional, figurativo o realista) es definido por TRAC como incluyendo una amplia variedad de trabajo basado en habilidades en un ancho gama de técnicas basadas en expresiones reconocibles de la realidad, que –a pesar de haber sido declarado muerto e irrelevante por la ‘policía del arte’– obviamente está experimentando un renacimiento lento pero seguro. TRAC es uno entre varios movimientos e instituciones importantes que actualmente está abordando la falta de apreciación crítica respecto al arte realista y promoviendo su calidad, significado y estándares académicos mediante eventos no-doctrinarios.

Michael-Pearce TRAC2018,The Representational Art Conference

Michael Pearce giving his lecture

Artistas, académicos, escritores, educadores, conferenciantes, historiadores, filósofos, críticos, profesionales de museos y galerías y coleccionistas de todo el mundo se juntaron para asistir a paneles de discusión, discursos, presentaciones de papeles, exhibiciones y demostraciones. Se daba especial importancia al intercambio de ideas respecto a la evaluación de la calidad artística con énfasis en el valor y el alcance de la educación del arte basada en habilidades. Escuelas de bellas artes de todo el mundo fueron invitadas con miras a reunirlas en una liga internacional. Uno de los muchos temas de interés planteados en TRAC era aquel respecto al papel del artista realista en el siglo 21 y cómo el arte basado en habilidades debería progresar para reclamar su relevancia en esta nueva era.

Teniendo lugar mayormente dentro de las facilidades de conferencia del WTC Leeuwarden, las actividades frecuentemente se superponían en el tiempo, lo cual significaba que los participantes debían escoger cuál de los temas más los apelaron – en varias ocasiones me sentí dividida entre eventos diferentes, deseando que podía estar en dos lugares a la vez. El calendario ofrecía un tesoro en temas fascinantes presentados por locutores prominentes, filósofos distinguidos y artistas de fama mundial – es una rareza encontrar tantas personas excepcionalmente eruditas en un solo lugar y se sentía como un regalo poder abordarlas y socializar con ellas.

Felizmente el tiempo holandés colaboró en no llover para variar, ya que no todas las actividades se realizaron en el interior. Hubo también salidas, como una excursión divertida por los canales de Leeuwarden en barcazas que nos llevaron para asistir a la inauguración de la Exhibición de Arte Clásica en la Frisian Gallery Zaailand, inaugurada por Peter Trippi, muy cerca al Fries Museum donde se celebra una exhibición de M.C. Escher. En la última jornada de la conferencia también visitamos tres museos, pero hablaremos más de ello después.

TRAC-en-barcazas

TRAC por los canales de Leeuwarden en barcazas

Como resultado de esta experiencia conmovedora me sentí inspirada de escribr sobre ella – para revivirla de cierto modo. La cosa es que va ser imposible hacer justicia dentro de este espacio limitado para describir adecuadamente estas cuatro jornadas espléndidas, así que me he resignado a escribir una versión resumida con la esperanza que va inspirar a l@s lectores a asistir a la siguiente TRAC. Debo dar las gracias muy especiales a Annelies Meester para su arduo trabajo y amable hospitalidad durante la conferencia. Pido perdón a l@s que descuido de mencionar por nombre, pero que sí contribuyeron a esta conferencia con su trabajo arduo, sus aportes inteligentes, sus diálogos poderosos, su arte bellísimo y su compañerismo caluroso.

Desde el momento que llegué había una emoción palpable en el atmósfera, en parte probablemente por el hecho de que esta conferencia era un refugio seguro para artistas realistas que podrían enfocarse totalmente en los asuntos importantes del día en vez de tener que defender sus preferencias estilísticas. TRAC2018 creó un sentimiento de comunidad, identificación e inclusión, lo cual es importante no sólo emocionalmente sino también altamente energizante para artistas realistas como yo que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo detrás de puertas cerradas.

TRAC2018,The Representational Art Conference 1

Tom Hageman, Michael Pearce, and Peter Trippi in front of Joke Frima’s painting – photo © Xandra Donders

Como era de esperar dentro de la dinámica de grupos, había choques de egos y, más importante, colisiones entre ideas contrastantes que a su vez inflamaron intensos debates que hacían tanto más estimulante y provocadora la participación. Obviamente, no habría necesidad de reunirse si todo el mundo estaría de acuerdo sobre todo desde un principio. Generalmente había una gran apertura y una voluntad de entenderse y meter en acción nuevas ideas. Para mí, esto es de lo que se trata en TRAC. Pero no tomes mi palabra – dejaré hablar a otr@s sobre sus experiencias de TRAC2018.

virgil-elliot-and-joseph-bravo-trac2018

Virgil Elliot and Joseph Bravo, with Michael Pearce and Odd Nerdrum in the background

Michael Pearce, cofundador de TRAC y fuerza motriz apasionada detrás de este movimiento me dijo: “TRAC es fantástica – es dónde encontrarás otra gente que entiende porqué estás tan emocionado sobre transformar pintura y arcilla en bellas formas. Es una comunidad. Es desafiante, emocionante y maravillosa. Me encanta encontrar gente nueva que aporta ideas nuevas a la conversación sobre cómo el arte realista está cambiando la cultura del siglo 21.” Pearce está especialmente satisfecho con los resultados del evento de este año, indicando: “Había un verdadero poder en la conferencia–un sentido mágico de transformación. Hemos doblado una esquina. Hay un nuevo sentido de libertad despertando en nuestra producción de arte.”

Michael-Pearce-trac2018

Michael Pearce

Corinna Wagner, Associate Professor de Literatura y Cultura Visual de la Universidad de Exeter, como también fotógrafa, dio una fascinante conferencia magistral titulada ‘El Ojo Anatómico: Realismo y el Cuerpo en la Cultura Visual’, acompañada por una hipnotizante presentación de diapositivas. Wagner describió su experiencia de manera entusiasta, diciendo: “He asistido a muchas, muchas conferencias, simposios y encuentros, y nunca encontré tal sentido de comunidad y colegialidad como en TRAC2018. Lo maravilloso es que todo el mundo comparte un amor al arte realista, pero hay mucho debate y un sano descuerdo sobre todo lo demás, incluyendo lo que significa eso. Discutimos sobre las diferencias entre el arte figurativo y el arte moderno (y/o postmoderno), y las filosofías detrás de ellos. Discrepamos también sobre las historias y las nuevas direcciones del realismo. Pero esos debates eran maravillosamente excitantes y vivos y también llenos de risas y negociaciones.”

Tom-Hageman-and-Odd-Nerdrum

Tom Hageman and Odd Nerdrum – photo © Xandra Donders

El renombrado filósofo Stephen Hicks dio una conferencia magistral  en la cual disertó sobre el lenguaje negativo de autores postmodernos. Respecto a su experiencia en TRAC dijo: “Encontré especialmente gratificante mi interacción con artistas filosóficos como Odd Nerdrum y Michael Pearce y los demás que se juntaron con nosostros en discusiones improvisadas de mesas redondas – y, por supuesto, las discusiones amistosas con unos tragos a altas horas de la noche.”

El artista Virgil Elliott dijo: “Yo estaba muy contento de ser parte de TRAC2018 y de tener dos de mis cuadros recibidos ahí y luego en la Frisian Gallery. Mi conferencia sobre Vermeer fue bien visitada y aparentemente bien recibida, a pesar de de ser pronuniciada cuando yo aún sufría de jet lag. Ahora tengo muchos nuevos amigos en Holanda y otros países como resultado de este evento muy bien planeado. Me quito el sombrero en apreciación a los organizadores, Tom Hageman, Peter Trippi, Annelies Meester, Michael Pearce y a la Universidad Luterana de California por haber proporcionado la financiación. ¡Gracias a todos ustedes por una experiencia maravilosa!”

Elvira Dik TRAC2018,The Representational Art Conference

Elvira Dik during her presentation – photo © Xandra Donders

La artista Erica Hyatt dijo: “Me llamó la atención como ciertas charlas me han obligado realmente de repensar nuestras responsabilidades como artistas realistas en un contexto cultural y social mucho más amplio. Me ha sorprendido el nivel académico de la conferencia y encontré que la mezcla de académicos y artistas creó una especie de incubadora para inspiración y aprendizaje. Estos pocos días junto con artistas y académicos de todo el mundo han actuado como una catalizadora; me han expuesto a ideas nuevas que me hacen pensar sobre mi propio trabajo de arte en un sentido societal mucho más ancho. Para no mencionar que tuve el mejor tiempo posible, reconectando con viejos amigos, encontrando en persona a gente que conocí sólo por correspondencia, y estableciendo nuevas amistades. He sido desengañada de nociones viejas; perdí el respeto para uno de mis héroes, pero encontré reemplazos más reales y sustantivos.”

El curador y consultor de bellas artes Joseph Bravo tiene como la ocupación de su vida el compartir el valor intrínseco y el poder iluminador de las bellas artes. Después de quemar las pestañas con él, comprometido en una conversación estimulante y esclarecedora sobre política mundial y el sentido de la vida como artista, me dijo: “TRAC siempre presenta oportunidades para artistas de compartir ideas, aprender técnicas nuevas o enfoques a sus propias prácticas y para encontrar nuevos amigos para la vida. Esta conferencia en Leeuwarden, Países Bajos, no era la excepción. Como siempre, me encontré con alguna gente extraordinariamente talentosa y brillante, establecí contactos profesionales importantes y empecé algunos proyectos excitantes que darán fruto en en los próximos años. TRAC provee a sus participantes la confianza y el compañerismo para realizar sus objetivos en sus carreras artísticas y lograr su potencial creativo.”

Virgil-Elliott-next-to-his-painting

Virgil Elliott next to his painting – photo © Xandra Donders

Elina Cerla, una artista joven quien estudió filosofía y teoría cultural y quien nos impresionó con sus puntos de vista bien articulados, dio una conferencia sobre la construcción del lenguaje figurativo através de la forma, el contenido y el proceso. Ella describió su experiencia como: “La semana de TRAC ha sido una experiencia tan positiva, afirmativa y rica. Sentí como me encontré en un espacio para ideas relacionadas a la pintura donde de repente mis pasiones como pintora e investigadora coincidían perfectamente–me sentí en casa. No soy una pintora representacional en el sentido estricto a menudo asociado con el realismo, así que tiendo a vivir entre dos mundos. Pero en TRAC sentí que todo el mundo estaba críticamente comprometido, o bien con su trabajo, o bien con las ideas que fundamentan la pintura, y muchas veces con las dos cosas. Fue maravilloso ser rodeada por un grupo tan numeroso de pintores apasionados y expertos. No es en absoluto un clan, sino una comunidad, una que está abierta a cuestionar los límites y a una constante redefinición. Para mí, eso es la esencia de la pintura como manifestación de la existencia humana. Llegué a casa con un sentido de energía renovada y un deseo de retornar a mis pinceles, pero nunca muy lejos de la seducción de los libros. Fue genial de poder presentar mi documento dentro de de este contexto y espero que mi aproximación a la pintura puede haber generado algunas discusiones nuevas a ser desarrolladas y continuadas en el futuro.”

TTRAC2018,The Representational Art Conference Conor-Walton-demonstration

Conor Walton portraying Joseph Bravo – photo credit © Xandra Donders

El artista Conor Walton, cuyo cuadro La Llave ganó recientemente el Primer Premio en la prestigiosa competencia ModPortrait en España, y que será incluído en la colección permanente del Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) en Barcelona, ofreció una demostración ‘en vivo’, dibujando un retrato de Joseph Bravo en dos sesiones. Después, Walton me contó: “Está sucediendo una conversación única en TRAC sobre la naturaleza y el futuro del arte figurativo contemporáneo. Guiada por el espíritu generoso de su fundador, Michael Pearce, está maravillosamente abierta a diferentes puntos de vista: todas las voces son bienvenidas y todo el mundo es escuchado. ¡Y hay tanta pasión! Compartiendo la compañía de personas que se preocupan tanto por lo que hacen crea un entusiasmo contagioso. Pienso que todos nos marchamos sintiéndonos estimulados, recargados, y habiendo forjado amistades que duran toda la vida.”

Peter-Trippi-trac2018

Peter Trippi – photo credit © Xandra Donders

Peter Trippi, editor en jefe de la revista Fine Art Connoisseur, participante dinámico en las conversaciones y discusiones, y una persona llena de energía e ideas para proyectos futuros, me dijo: “Por más útiles que Facebook y demás medios sociales puedan ser, no hay nada mejor que reunirse bajo un solo techo para que un gran grupo de colegas se sienta realmente juntos. Me marché de Leeuwarden sintiéndome estimulado y conectado con espíritus afines que he conocido por años y otros recién encontrados, igual que después de las dos ediciones previas de TRAC. ¡Ya tengo muchas ganas para la siguiente ocasión!”

Rainy-Day-Lotus-by-Joke-Frima

Rainy Day Lotus by Joke Frima

La artista Joke Frima, quien ganó el tercer premio con su bello cuadro Rainy Day Lotus en la exhibición de TRAC, ofreció una conferencia apasionada sobre la vida y las enseñanzas de Nerina Simi, con la cual estudió en Florencia. Ella dijo: “TRAC2018 ha sido una experiencia abrumadora. Un gran número de conferencias e ideas fue lanzado sobre nosotros; sobre influencias políticas en el arte, Dewy, Roosevelt, Hitler y Stalin. Sorprendentemente, Nixon ha sido uno de los mayores promotores del arte moderno, inyectando cantidades enormas de dinero en el modernismo. Kant y Hegel fueron mencionados frecuentemente. Discusiones sobre la verdad en la belleza, la falta de teoría para el realismo, el arte conceptual de Duchamp, la inteligencia artificial, el llamado estanque de cocodrilos creado por la policía del arte… Fue vertiginoso y muy inspirador. Ahora regreso alegremente al silencio de mi taller.”

Tanto Frima como yo fuimos impresionadas por la disertación elocuente ofrecida por Mandy Theis Hallenius sobre sus esfuerzos proactivos para apoyar y diseminar la enseñanza artística basada en habilidades para las nuevas generaciones, y por el poderoso tratado de Jennifer Sendall sobre cómo fortalecer el caso por el arte realista como instrumento para construir una sociedad más creativa, ecológica y mutuamente beneficiosa.

Panel-Michael-Pearce-Jorge-Egea-Peter-Trippi-Virgil-Elliott-y-José-Manuel-Infiesta

Panel discussion with Michael Pearce, Jorge Egea, Peter Trippi, Virgil Elliott y José Manuel Infiesta – photo © Lorena Kloosterboer

José Manuel Infiesta, Director del Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) en Barcelona, participó en un panel de discusión interesante junto con Michael Pearce, Jorge Egea, Peter Trippi, y Virgil Elliott. Hablaron sobre la evaluación del arte, valores y criterios de calidad, la crítica del arte, la promoción y maneras de restablecer el respeto público para el arte basado en habilidades. Infiesta es un partidario influyente de los artistas figurativos, distinguiendo su museo de todos los demás por coleccionar exclusivamente obras figurativas de artistas realistas vivos.

En cuanto a la conferencia dijo: “TRAC intenta de algún modo a dar una base teórica, o más consistencia intelectual, a la tendencia ascendiente en el mundo del arte contemporáneo de recuperar la tradición, de descartar los estragos generados por la abstracción del siglo 20, para reconquistar un modelo figurativo para la expresión artística. Así, junto con varios talleres por artistas establecidos, como Conor Walton, asistimos a charlas altamente interesantes por pintores como Odd Nerdrum. También debatimos sobre la dirección del arte figurativo del siglo 21. Fue sin duda una oportunidad excitante para comparar puntos de vista, encontrar nuevos, y pensar en avenidas futuras.” Infiesta añadió: “Y, finalmente, es necesario notar el contraste altamente interesante en puntos de vista y sensibilidades entre americanos y europeos – dos continentes con niveles de educación y cultura similares pero con tradiciones artísticas suficientemente diferenciadas como para generar sensitividades completamente únicas, lo cual a su vez provoca perspectivas muy diferentes sobre el futuro del arte contemporáneo.”

Jorge-Egea-on-MEAM

Jorge Egea – photo © Lorena Kloosterboer

Jorge Egea, escultor e investigador, presentó un papel sobre el Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) . Habiendo previamente atendido TRAC2015 en Ventura, California, conoce la importancia de reunirse y intercambiar ideas con colegas artistas cara a cara, más allá de los medios sociales. Él comentó: “El movimiento iniciado por Michael Pearce y la reunión de artistas, académicos, curadores y críticos del arte ha llegado a llenar un vacío para el arte figurativo contemporáneo. TRAC es un espacio donde podemos reflexionar y crear nuevas teorías basadas en el trabajo de artistas figurativos del siglo 21. Aquí teorizamos sobre la producción de arte figurativo y formulamos ideas filosófico-estéticas que sostienen el sentido de la representación. Esto nos permite de ver diferentes perspectivas o enfoques a un fenómeno común para todos los participantes.”

Con entusiasmo añadió: “Si el primer éxito de TRAC es abordar el ancho campo del arte figurativo, su segundo éxito es la gran conexión establecida entre los participantes através de redes sociales, creando una comunidad. Mi experiencia en TRAC2018 ha sido muy positiva, ya que me ha permitido fortalecer lazos personales con alguna gente que encontré hace tres años y encontrar gente nueva trabajando en el mismo campo aquí en Europa. La importancia está en el conocimiento tangible através del cual surgen nuevos proyectos, nuevas colaboraciones, y nuevas ideas para futuras ediciones de TRAC.”

Odd Nerdrum pointing at the art police, "the crocodiles that prevent to swim freely in the art-pond"

Odd Nerdrum pointing at the art police, “the crocodiles that prevent to swim freely in the art-pond” . Photo Joke Frima

Quiero centrar la atención a la artista Gezien van de Riet quien amablemente me invitó a asistir a TRAC2018 y cuya sonrisa pronta y mente rápida iluminan cualquier espacio. Después de asistir a dos conferencias previas de TRAC y viendo el significado de un movimiento internacional reforzando y enriqueciendo el arte clásico contemporáneo, Van de Riet presentó la idea de tener una conferencia así en Europa a Tom Hageman, artista y fundador de la Academia Clásica de Bellas Artes en Groningen. Ellos fueron instrumentales en llevar TRAC a la ciudad de Leeuwarden, Capital Cultural Europea de 2018.

Tom-Hageman-and-Max-Ginsburg TRAC2018,The Representational Art Conference

Tom Hageman and Max Ginsburg – photo © Xandra Donders

La pasión de Hageman está en el resurgimiento mundial de la educación del arte clásico, figurativo y basado en habilidades. Declara: “El objetivo final es la formación de una Liga Internacional de Escuelas de Bellas Artes (International League of Fine Art Schools; ILFAS), empezando como una plataforma digital, para promover la educación artística basada en habilidades através de escuelas de verano, clases maestras y cursos de postgrado. Colaboraremos estrechamente con la Da Vinci Initiative norteamericana, que opera exitosamente en colegios en todos los Estados Unidos.”

Gezien van de Riet presentó una conferencia magistral conjunta con el artista, autor y la autoridad mundial más destacada sobre Rembrandt, Ernst van de Wetering. En su presentación, Van de Riet apasionadamente contestó la noción persistente de que el realismo naturalista no es nada más que imitación sin imaginación, después de lo cual Van de Wetering apuntaló dicha tesis presentando a Rembrandt como un artista racional que tomó decisiones claras respecto a sus métodos de pintar, su estilo, y su uso de claro y oscuro.

Gezien-van-de-Riet

Gezien van de Riet

Interrogando a Van de Riet sobre sus experiencia de TRAC2018, ella dijo: “Se crea exquisito arte figurativo en todo el mundo, pero generalmente no recibe la atención y el respeto de los medios ni de las instituciones del arte – esto tiene que cambiar. Como una de las plataformas internacionales para artistas y amantes del arte, TRAC está comprometida a realizar el cambio. Es una plataforma donde intercambiamos pensamientos e ideas sobre, por ejemplo, como conectarnos con las jóvenes generaciones, la utilidad de criticar el establecimiento artístico, el fortalecimiento y la promoción del arte realista, y encontrar un balance respecto a todos estos temas importantes.”

Ella continúa con entusiasmo: “TRAC es una plataforma inspiradora donde los mejores artistas ofrecen demostraciones, donde surge la cooperación, se intercambian experiencias y se establecen amistades. Y todo eso con un grato entusiasmo. Cada TRAC tiene un efecto de bola de nieve. A veces se necesita una sola persona para empujar una nueva idea en acciones concretas para hacer comenzar a rodar la bola. Estoy tan feliz y orgullosa que este año TRAC se ha realizado en los Países Bajos! TRAC – ¡por primera vez en Europa!”

Exhibition-banner-at-the-Drents-Museum

Exhibition banner at the Drents Museum – photo © Lorena Kloosterboer

Empezamos la última jornada de TRAC con una fascinante conferencia magistral por Joseph Bravo, que se transformó en una discusión de grupo activa y apasionada gracias a su talento para incluir a los demás en la conversación. Desafortunadamente, la discusión tenía que terminar después de una hora, porque teníamos que tomar el autobús para una visita a tres exhibiciones de museo. Visitamos la exhibicion El Romanticismo del Norte en el Groninger Museum, y luego fuimos a ver el American Dream, el ‘Sueño Americano’ –una vista deliciosa del realismo y fotorrealismo norteamericano para la cual Peter Trippi había sido asesor a los curadores– conjuntamente realizada por el Drents Museum en Assen (Países Bajos) y el Kunsthalle Emden (Alemania).

Esa noche TRAC2018 finalizó con una cena concluyente auspiciada por el Municipio de Leeuwarden en el WTC Hotel, donde las mesas llenas de participantes animados  compartieron sus pensamientos e impresiones de cuatro jornadas maravillosas, intercambiando abrazos y direcciones, y prometiendo de mantener el contacto. La cena fue brevemente interrumpida observando dos minutos de silencio, lo cual se hace anualmente el 4 de mayo, Día de la Memoria de los Muertos, en honor a nuestras víctimas de la guerra.

TRAC2018,The Representational Art Conference friendships

Evening socials – from left to right: Wendy Child, Jorge Egea, Patty Chehade, José Manuel Infiesta, Lorena Kloosterboer, Jennifer Sendall, Corinna Wagner, Michael Pearce, and Lori A. Escalera – photo © L.A. Escalera

TRAC2018 en una palabra
Amistades reales para toda la vida, proyectos planeados, ideas intercambiadas, mentes alimentadas, cerebros ejercidos, baterías mentales y creativas recargadas – realmente ha sido una experiencia significante, energizante e inspiradora. Insto fuertemente a tod@s l@s artistas de asistir a la próxima TRAC – cuándo y dónde sea en el futuro. ¡Nos vemos ahí!

Find TRAC2018 on Facebook
Please contact me if I used your photograph without crediting you.

Por Lorena Kloosterboer, realist artist & author © Antwerp, May 2018

Traducción de inglés en español por Jeroen Strengers

 [:]

Pin It on Pinterest

Share This